Artikler

Myter om kvinnelige pornostjerner

Klassiske historier som at kvinnelige pornostjerner har vært seksuelt misbrukt, sliter med lav selvtillit og stort sett er narkomane, er seiglivet.
De har vært der i mange år, den kjente feministen Catharine MacKinnon gikk så langt som å hevde at ALLE kvinnelige pornostjerner hadde vært seksuelt misbrukt i barndommen.
Vel, en nylig undersøkelse (Pornography Actresses: An Assessment of the Damaged Goods Hypothesis) som ble publisert på nettstedet salon.com sier noe helt annet.

Ca 200 skuespillere ble sammenlignet med en gruppe «vanlige» mennesker.
Fordelingen i alder, etnisk tilhørlighet og sivilstatus var identisk for begge gruppene.

Resultatet av undersøkelsen overrasker nok mange.
– Ingen større andel av seksuelt misbruk blant pornostjernene enn blant kontrollgruppen.
– Pornostjernene debuterte gjennomsnittelig seksuelt 2 år tidligere, enn kontrollgruppen.
– Ingen større konsentrasjon av psykiske lidelser blant pornostjernene enn blant kontrollgruppen.
– Pornostjernene hadde høyere selvtillit og var tryggere på seg selv, enn kontrollgruppen
Pornostjernene var mer fornøyd med sitt eget sexliv enn kontrollgruppen.
– Pornostjernene hadde testet ut et større spekter av narkotiske stoffer enn kontrollgruppen
Men det eneste narkotiske stoffet som var mer utbredt blant pornostjernene enn blant kontrollgruppen, var marihuana.
– En langt større andel av pornostjernene omtalte seg selv som biseksuelle, enn kontrollgruppen.
– Pornostjerner var naturligvis flinkere til å teste seg for kjønnssykdommer og mer opptatt av det, enn kontrollgruppen, pornostjernene var også flinkere til å bruke kondom.
Men sannsynligheten for å bli smittet, var ganske lik for begge grupper.
– Pornostjernene hadde et langt høyere sexpartnere enn kontrollgruppen.

Så istedenfor en rekke myter, har vi nå fått en rekke teorier om hvorfor ting er som de er…
Her er et par av de:
– Kvinner er bifile fordi pornobransjen belønner bifil adferd.
– Kvinner får økt selvtillit fordi de opplever at menn gir de økt oppmerksomhet.
– Testingen av narkotiske stoffer henger sammen med en relativt utbredt fest-kultur, men de fleste nøyer seg med å eksperimentere, siden de fleste stoffer har en svært negativ effekt på de seksuelle ferdighetene som faktisk kreves for å kunne gjennomføre en innspilling av en sexscene (noe som gjerne tar flere timer)
– Den økte bruken av kondomer, samt bedre sexliv, henger begge sammen med bedre kunnskap om de respektive emnene.