Merkelige fakta

Homofili – sør Amerika 1500-1600

Homofile har vært forfulgt og straffet i 1000 vis av år, i store deler av verden. Kristendommen må ta en stor del av skylden, men også enkelte andre religioner har straffet sodomi hardt. Den dag i dag venter strenge straffer homofile i en rekke forskjellige land. I denne artikkelen skal vi ta et kort blikk på Sør Amerika. Det finnes ingen skriftelige kilder om hvordan praksisen var i forhold til sex mellom menn i Sør Amerika, blant Mayaene og andre stammer før Spanjolene ankom. En rekke funn som leirpotter og leirfigurer tyder på at sex mellom menn, både oralsex og analsex, var en så naturlig del av kulturen at ingen så behov for å beskrive handlingene på noe vis. Det vi har av skriftlige skildringer kommer i all hovedsak fra Spanjolene som ankom rundt 1500 og de ble, for å si det mildt, sjokkert. I hvilken grad deres historier er overdrevne, er umulig å bekrefte eller avkrefte i dag, i løpet av i underkant av 100 år utslettet de nesten hele kulturen, alle religioner, alle templer og all historie som hadde eksistert i 1000 vis av år før de selv ankom i jakten på gull. De fant aldri de mengdene gull de regnet med, men misjonærene skulle gå en hektisk tid i møte med å omvende de innfødte. Når spanjolene kom til Sør Amerika var de overhodet ikke forberedt på hva som skulle møte dem. Homofili, eller sodomi som de kalte det, var vanlig praksis blant de fleste stammene. En av de eldste nedskrevne skildringene vi kjenner til, skriver seg fra 1516, da Vasca Nunez de Balboa besøkte en lokal konge i Panama. Den lokale kongens bror boltret seg med en gruppe velpleide menn uten noen form for sjenanse. Som straff, for dette kunne ikke spanjolene akseptere, ble hele gjengen gitt til hundene. Det viste seg etter hvert at dette var normal praksis i hele Sør Amerika opp til Mexico. Prester hadde egne gutter som utelukkende var til forlystelse for dem og det var spesielt velpleide gutter som ble stilt til disposisjon ved spesielle anledninger. Kort sagt var dette de homofiles virkelige gullalder, men den endte brutalt. De kristne fra den nye verden, kunne naturligvis ikke akseptere slike forbrytelser mot menneskeheten og man risikerte å ende på bålet bare på mistanke om sodomi. I praksis var det slik at så snart Spanjolene fikk nytt sted henrettet de alle som kunne mistenkes for å ha deltatt i sodomi. På denne måten oppnådde de to ting: 1: De ble kvitt de som allerede drev med Sodomi, de var uansett fortapt. 2: De advarte andre, også i byer de ikke enda hadde kommet til, om hva som kom til å skje dersom de praktiserte sodomi. Unntaket var Inkaene, de var sterkt mot homofili og praktiserte brenning/offentlig henrettelse av mistenke homofile allerede før Spanjolene kom til landet. I følge en av de Spanske soldatene, de La Vega, var inkakongen Tupac Yupanqui så bestemt på å utrydde homofili, at han...

Homofili – Det gamle Hellas

I det gamle hellas var sex mellom menn både lovlig og normalt, men det betød ikke på noen måte at det var ukomplisert. Grekerne hadde et komplekst syn på sex mellom menn, i deres samfunn kunne menn fritt ha sex med andre menn, ja menn kunne gjerne selge sex til andre menn også. Men dersom man var den som var mottaker, så ble man automatisk avskåret fra enkelte rettigheter som andre menn hadde. Man mistet fks. retten til å tale for retten og man mistet muligheten for å delta i den tids «juryer» som besto av alle de frie menn som ønsket. Man måtte også være forberedt på at man ble sett ned på av andre frie menn, for å bli tatt i baken, var kvinnelig. Grekerne fant naturligvis en løsning. Unge gutter under opplæring hadde gjerne en mentor eller fadder og denne fadderen hadde fritt mulighet til å ha sex med gutten, så lenge det var gutten som var mottaker. Helt frem til gutten var «ferdig» utdannet. Så lenge gutten ikke åpenbart viste at han ØNSKET det og spilte litt kostbar (men han måte for all del tillate det, hvis han ikke gjorde det, risikerte han å bli utstøtt) ville det ikke kunne bli brukt mot ham i fremtiden. Grekernes syn på homofili var som nevnt komplekst, det var mannlig å ha den dominante rollen og det ble sett på som svakt å være den som tok i mot. Men samtidig var den beste hærtroppen i hele Hellas satt sammen av utelukkende homofile menn. Den besto av 150 par, altså 300 mann og ble omtalt som de utvalgte. Teorien var at ingen mann ønsket å vise kjæresten frykt eller feighet. Denne troppen eksisterte i perioden til og tapte ikke et eneste slag. Før de møtte Alexander den store og hans far, Petter II. Resten av de greske troppene overga seg eller flyktet, de utvalgte sto og kjempet til siste mann, mot en overmakt som var 10-15 ganger så stor. I følge Peter II var det de modigste soldatene han noensinne hadde møtt. I ettertid ble de hedret med en bauta, som fortsatt står der de falt, for sitt mot.

De eldste lovene – Sodomi

Sodomi ble benyttet om enhver form for sex som ikke er egnet til å skape barn. Ordet er i dag synonymt med homofili. Ordet dukket i Engelske lovtekster opp som synonym for «forbrytelser mot menneskeheten» så alvorlig var det, det dreide seg ikke om en enkel forseelse, det var langt værre enn som så og straffene sto gjerne i stil til forbrytelsen. Sodomi skiller seg fra de andre «gamle» lovene vi har omtalt, ved at disse lovene er nyere. De er fortsatt gamle, men det var først med jødene og det første utkastet til toraen det ble skrevet ned lover som konkret omhandlet sex mellom menn. Sex mellom kvinner er forøvrig ikke nevnt, man mener at det skyldes at på den tiden ble sex mellom kvinner, som de fleste steder ble regnet som en manns eiendel, ikke forekom. På det tidspunktet, for ca 3000 år siden, var sex mellom menn akseptert i hele den kjente verden og forbudet hadde antageligvis blitt sett på som en liten raritet i dag, hadde det ikke vært for at to andre religioner tok opp og implanterte disse lovene: De kristne og muslimene. På samme måte som jødene tok opp en rekke elementer fra kulturene som omringet de på alle kanter, tok andre kulturer, som de kristne og muslimene, opp elementer fra jødedommen. Disse to religionene spredde seg i langt større grad en jødedommen og hadde de neste 3000 årene en enorm innflytelse på gjeldene lover i hele verden. De eneste eldre, kjente lovene, mot sex mellom menn var det Assyrerne som sto for, der var det straffbart å henge ut (mobbe) en person for å være den som tok i mot andre menn. Straffen var bøter og pisking, de mildeste straffene man kunne få i det samfunnet. Man kan hevde at sex mellom menn ikke var normalt i andre samfunn, siden det eksisterer lite nedskrevet av fenomenet, men faktum er at kunstverk fra en rekke forskjellige kulturer viser menn som har sex med andre menn. Faktisk er det så vanlig, at de fleste i dag mener at det var helt normalt. Jødene derimot så ikke med milde øyne på sex mellom menn. For å forstå hvorfor, må man se på tiden da lovene ble til. – Jødene var omgitt av folkegrupper som de anså som sine fiender og hadde utvilsomt et behov for å skille seg ut, på tross av at de tok opp en rekke skikker fra sine naboer. – For å lykkes som folkegruppe, var de avhengi av at befolkningen vokste, for å forsvare landet, landet var de avhengi av at flest mulig barn ble født. Sex mellom menn var i den sammenheng ikke positivt, det samme gjaldt oral og analsex. Så at all sex som ikke direkte bidro til økt befolkning ble straffbart, var i grunn bare logisk. Se også skikken med at dersom en gift mann døde, var det den døde mannens nærmeste mannlige slektning som hadde ansvaret (plikten) for å se til at hun ikke forble...

De eldste lovene

De eldste nedskrevne lovene vi kjenner til, er i underkant av 5000 år gamle. Disse har flere lover som omhandler sex, så at dette var et tema som også menneskene den gang var opptatt av, er det liten tvil om. Man trodde lenge at det gamle testamentet bød på de eldste nedskrevne lovene vi mennesker kjente til, men det viste seg rundt 1900 at det har eksistert lover lenge før det, ja faktisk er flere av lovene i det gamle testamentet påfallende like lover som allerede hadde eksistert i over 1000 år. Noen biter av en steintavle skulle vise seg å snu alt man trodde man viste på hodet og siden den gang har man gjort en rekke nye funn som har gitt oss en langt større kunnskap om hvordan de forskjellige samfunnene fungerte. De eldste lovene man kjenner til, omhandler temaer som: Incest. Utroskap. Sex med dyr Sodomi. Dette er temaer som har opptatt mennesket i 1000 vis av år, men det er stor variasjon i hva som har vært lov og hva som har vært forbudt. Til å begynne med var planen å skrive om disse tingene i en enkelt artikkel, men mengden stoff ble for stor, det vil derfor bli publisert artikler om hvert enkelt tema. Samtlige av de eldste lovene man med sikkerhet vet eksisterte, skriver seg fra Midtøsten. Dette skyldes ikke nødvendigvis at samfunnet var lenger fremme enn resten av verden, men klimaet har vist seg svært godt for å bevare ting over 1000 vis av år. I Asia, Afrika og Europa finnes ingen skriftelige nedtegnelser i dag som er på langt nær like gamle. Der vi i dag har færre guder, hadde de tidligere en rekke forskjellige guder, det var derfor vanlig å la gudene avgjøre skjebnen til den mistenkte. I de tilfeller noen ble tatt på fersk gjerning, var saken naturligvis grei, men der det sto ord mot ord, måtte gudene si sitt. En vanlig måte å gjøre det på, som overlevde helt til vår egen heksejakt for noen 100 år siden, var å kaste den mistenkte i elven. Overlevde vedkommende var hun/han uskyldig, døde hun/han, vel da var straffen fullbyrdet. De eldste lovene – Incest Kanskje de eldste av alle lover, bygger ikke på behovet for å beskytte enkelt individer, men å beskytte hele menneskeheten. Vi må formode at menneskene ganske tidlig forsto at dette var skadelig for menneskets utvikling, hadde de ikke gjort det, ville det moderne mennesket aldri kunnet utviklet seg til det vi er i dag. Lovene som omhandler incest varierte fra land til land, de fleste hadde strenge forbud og de som foretok incestuøse handlinger endte gjerne på spidd, eller bålet. Ofte kunne det være slik at dersom en far voldtok sin datter, endte han på bålet for sin forbrytelse, hun endte på bålet for å rydde vekk alt av bevis på at det noensinne hadde skjedd. Men enkelte land, som Egypt skilte seg kraftig ut. Der var det vanlig blant de kongelige å gifte...

Gamle lover

Disse lovene gir et innblikk i hvordan det var å leve for lenge siden. Heldigvis er alle disse lovene døde i dag. Eller er de det? Keiserinne Wu Hu fra Tang dynastiet laget en spesiell lov ang. oralsex. Hun mente at når en kvinne ga en mann oralsex, så var det en måte å understreke mannens overlegenhet i forhold til kvinnen. Hun krevde derfor at alle mannlige besøkende måtte vise sin respekt for henne, ved å glede henne oralt når de møttes. Hun kastet drakten til siden, den mannlige gjesten måtte knele foran henne og kysse hennes kjønn. Teutonerne var en stamme som levde i Tyskland for over 2000 år siden. Dersom en kvinne ble tatt for prostitusjon, ble hun druknet i… avføring. Et kyskhetsløfte i det gamle Rom varte i 30 år. Dersom en kvinne som hadde avlagt det og hadde sex før tiden, ble hun levende begravd. De gamle romerne var i det hele tatt et relativt voldelig folk. En som ble tatt for voldtekt for første gang, måtte forvente å få knust ballene mellom to store steiner. Hva som eventuelt skjedde neste gang er det vel ingen som vil tenke på… De tidlige kristne forbød folk å ha sex på onsdag, fredag og naturligvis søndag. I det gamle Hellas risikerte utro menn å få nappet kjønnshårene og få en stor reddik puttet i rumpa, som straff. I Pompeii var det, i likhet med mange andre steder, en del spesielle lover som regulerte prostitusjon. En prostituert måtte farge håret blått, rødt eller gult for å ha lov til å drive yrket. Egypterne var antageligvis de første til å straffe sexforbrytere med kastrasjon. De begynte med det allerede for 6000 år siden. Straffen rammet menn som ble funnet skyldig i voldtekt. De var også de første som benyttet den etter hvert ganske utbredte skikken med å skjære av nesen på utro kvinner. På 1800 tallet var prostitusjon utbredt, men ulovlig i Frankrike. Sjansen for å bli tatt var ikke så stor, men ble man tatt, kunne straffene være lange og harde. Det fantes dog en enkel vei ut: Dersom man godtok å begynne på Operaen, slapp man straff. De første israelittene så ikke snilt på utroskap, de benyttet steining som straff. Disse lovene er hovedsakelig hentet fra forskjellige nettsider som omhandler historie, lover og sex på Internett.  

Noen lover som omhandler sex i Midtøsten

Å samle noen lover om enkelte muslimske land, som vi i den vestlige verden syntes er… litt strenge, er lettere enn man skulle ønske. I enkelte land kan man miste hodet fortere enn man liker å tenke på, samtidig som det å ha sex med dyr ikke nødvendigvis er så galt… Her er noen smakebiter. I Libanon kan en mann ha sex med dyr, men bare dyr av hunnkjønn. En kvinne i samme land derimot, som har sex med et dyr, uansett kjønn, henrettes umiddelbart. Å ta med p-piller, kondomer eller annen prevensjon når man besøker Saudi-Arabia er en dårlig idé. Alle former for prevensjon er strengt forbudt og enhver tatt med noen form, kan idømmes inntil 6 måneder i fengsel. At man blir henrettet for utroskap i Saudi-Arabia kommer neppe som noen stor overraskelse… Noensinne lurt på hvorfor mavedansere egentlig har den store, glitrende saken i navlen? Det henger sammen med en gammel egyptisk lov som forbyr kvinner å danse og å vise navlen samtidig. Teknisk sett kan kvinnen være naken, så lenge navlen er dekket til. I Abu Dhabi, et av de arabiske emiratene, må man være forsiktig. Å utføre en handling som kan være støtende på den generelle befolkningen kan medføre ti dager i fengsel. Handlingen kan f.eks. være for en mann å kysse en dame på kinnet, på offentlig sted. Verre er det om en eller begge partene har en partner. Da er det utroskap (selv om det bare er snakk om et kyss på kinnet) og den straffen er som så mange andre steder: Døden. I Oman er det slik at dersom en mann har sex med en kamel, en ku eller et esel, er melken fra dyret uegnet som menneskeføde. Dyret må umiddelbart drepes og brennes. Og mannen? Han må betale eieren av dyret full markedspris for dyret som ble avlivet. I Qatar må en naken kvinne som blir oppdaget av en mann først dekke ansiktet, så kroppen. I Qatar har ingen ugift kvinne lov til å føde. En gravid kvinne som ikke er gift, har ikke anledning til å benytte seg av sykehus, og ikke har hun lov til å motta noen form for medisinsk hjelp, verken fra fagfolk eller andre. Hennes eneste alternativer er å føde alene eller rømme landet. I Kuwait er det ulovlig for en gift mann å se på en annen kvinne «med et lystent blikk». I Syria er det under alle omstendigheter forbudt å se på kroppen til en kvinne man ikke er gift med. Det er naturligvis også forbudt for kvinner å se på kroppen til en mann hun ikke er gift med. I Yemen er prostitusjon naturligvis forbudt. De som blir tatt, blir halshugget offentlig. Det skulle være unødvendig å si at prostitusjon ikke regnes som et samfunnsproblem. Å dømmes for utroskap i en muslimsk rett er enkelt: Vitnemål fra 4 mannlige vitner eller 8 kvinnelige.  Alternativt kan en kvinne anklaget si at hun gjorde det tre ganger på rad, da er...

Lover & regler – glemte lover

Her finner du en ny samling rare og noen ganger skremmende lover hentet fra forskjellige land verden rundt. De praktiseres ikke nødvendigvis, men lovene er der og KAN tas frem om det skulle være behov… I Indonesia er straffen for onani amputasjon. I Hong-Kong har det helt frem til nylig vært lovlig for en bedratt kvinne å ta livet av både ektemannen og hans elskerinne. Hun måtte dog kun benytte hendene når hun tok livet av ektemannen, men hans elskerinne kunne drepes på en hvilken som helst måte. I Cali, Colombia kan en kvinne kun ha sex med sin ektemann, det spesielle er dog at første gang det skjer, må hennes mor være i rommet for å bevitne at de faktisk har sex. I Santa Cruz, Bolivia, er det ulovlig for en mann å ha sex med både moren og datteren på samme tid. I London er det forbudt å ha sex på en parkert motorsykkel. I Krakow (Polen) er det ikke bare forbudt å ha sex med dyr, men de som blir tatt for tredje gang blir automatisk idømt dødsstraff. I Jordan er enhver mann pålagt å ha sex med sin hustru minst én gang hver 4 måned. I Maryland (USA) er det ulovlig med kondomautomater, med ett unntak: Det er lov med kondommaskiner på steder hvor det selges alkohol som skal drikkes på stedet, dvs. barer. I Maine kan du risikere å få en bot dersom du har julepynt oppe etter 14. januar. I Arizona er det en lov som forbyr en å ha mer enn to dildoer i ett hus. I Arizona regnes også kvinners bryster som kjønnsorganer og en kvinne som viser seg toppløs eller ammer offentlig, kan bli tiltalt for blotting. I Iowa er det forbudt å kysse sammenhengende i mer enn 5 minutter. I Massachusetts er det ulovlig å gå til sengs uten å først ha gjennomført en fullstendig kroppsvask. I samme by er det også ulovlig å snorke, dersom ikke alle soveromsvinduer er ordentlig lukket. I Montana er det ulovlig for en gift kvinne å gå på fisketur alene på søndag, en ugift har ikke lov å gå på fisketur alene overhodet. I Alabama er incestuøse ekteskap lovlig. I Texas er det forbudt å selge dildoer og lignende artikler. Det er dog lov å ha sexleketøy til eget bruk, men dersom du har 6 eller mer, så er det ulovlig, fordi da går man ut i fra at du har til hensikt å selge. Forbud mot sexleketøy er faktisk ganske utbredt i USA, det pågår for øyeblikket rettssaker i flere stater og det er f.eks. normalt at butikker som selger sexleketøy må ligge X antall meter unna skoler, kirker og boligområder. Stater som er spesielt utsatt er de sørlige («Bibelbeltet»): Alabama, Mississippi, Tennessee og Sør-Carolina, i tillegg til Texas. I Hawaii, Kentucky, Pennsylvania og Wisconsin er det totalforbud mot kondommaskiner. I Texas er det kun på apoteket man har lov å selge kondomer og annen prevensjon. I staten Nevada,...

Lov & rett USA – homofili

Det finnes fortsatt en rekke land i verden hvor det å være homofil er grunn nok til å bli kastet i fengsel. Her har vi kikket på NOEN av de landene som har lover som forbyr den slags.   Mange tror kanskje at det er bare i Arabiske land homofili er forbundet med straff, men slik er det ikke… På flere av de karibiske øyene er det strenge straffer for å være homofil. De fleste straffer kun menn, men enkelte straffer kvinner like strengt… – På cuba risikerer man ett år i fengsel dersom man er homfil mann. – Barbados har ett forbud mot homofili som rammer både menn og kvinner. – Grenada har ett forbud mot homofili blant menn – Guyana straffer homofile menn med livstid i fengsel – Jamaica har satt ti år med straffearbeide som straff for homfile menn. – St Lucia: 25 år i fengsel, uansett om man er mann eller kvinne – Trinidad og Tobago 10 år i fengsel, både for menn og kvinner   Andre ferieparadis har også strenge straffer. –          Maldivene: livstid i fengsel både for menn og kvinner –          Fiji øyene: 14 år i fengsel, men kun for menn –          Kiribati har også en fengselstraff på 14 år (for menn) –          Marshall øyene har 10 år som strafferamme for menn –          Papua New Guinea: 14 år –          Solomon Islands: 14 år –          Tuvalu: 14 år –          Tonga: 10 år –          Vest Samoa: 7 år –          Cook øyene: 14 år –          Niue: 10 år   Kanskje verdt å sjekke ut gjeldene lover før man bestiller billett?   Følgende land har dødsstraff for å være homofil: Yemen. De arabiske emirater Saudia Arabia Iran Pakistan Afghanistan Sudan Nigeria (forbudet gjelder kun menn) Mauritania   Følgende land har svært strenge straffer for homofili (minimum 4 år i fengsel, maksimum livstid, noen har også pisking eller straffearbeide som en del av straffen). Algeria, Angola, Benin, Botswana, Egypt, Enitrea, Etiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Liberia, Libia, Malawi, Mali, Marokko, Mosambik, Namibia, Sierra Leone, Somalia, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Burma, India, Kiribati, Malaysia, Nepal, Singapore, Sri Lanka, Tonga, Usbekistan, Bahrain, Kuwait, Oman, Palestina og Qatar.   Å liste opp alle de land som har mindre straffer, dvs. bøter eller fengsel i under fire år er en nesten umulig oppgave Dersom du er homofil eller bifil, nøyer vi oss med å anbefale deg å sjekke hvilken lover som gjelder før du reiser. Det er nemlig skremmende mange land som har ett strengt syn på slikt…   Kilde: Sexuality.org og sodomylaws.org

Lov & rett USA – analsex

Det har enkelte ganger oppstått diskusjon hvorvidt analsex er lov eller ikke i forskjellige stater i USA. En dom fra 2003, sier at forbudet strider mot grunnloven, men det er ikke dermed sagt at alt er annerledes. En rekke stater har fortsatt ett forbud. Lokale ankeinstanser er mange og ting kan ta tid, spesielt når det er snakk om ett emne som de fleste helst ikke vil snakke så høyt om. Forbudet i de nevnte lover henviser for øvrig til sodomi, som siden 1913 i lovens sammenheng ikke bare omfatter analsex, men også oralsex. Således er det i de fleste av de nevnte stater ikke bare ett forbud mot analsex, men også mot oralsex utført på en mann. Forbudet mot sodomi praktiseres så vidt kjent ikke i noen stater for øyeblikket. Her er en enkel liste, over stater som fortsatt ikke har fjernet forbudet, om ikke annet er det underholdene lesning. Legg merke til at enkelte stater har ett forbud mot analsex mellom homofile, men ikke mellom heterofile. Alabama: Forbudt, kan medføre en bot på 2000$, men forbudet gjelder ikke dersom man er gift med den man har analsex med. Arizona: Rammes av to lover, den ene omfatter uanstendig adferd, den andre «en handling som strider mot naturen) Begge deler kan gi 500$ i bot. Florida: Analsex er unaturlig og kan medføre en bot på 500$ Forbudet er bekreftet å stride mot grunnloven, men handlingen rammes i dag av andre «sovende» regler som gjør at det fortsatte er mulig å bli straffet. Florida var den første staten som innførte dødstraff for analsex, i 1842. Straffen ble senere redusert, men så sent som i 1943, var dødstraff vurdert som ett mulig straffe alternativ for homofile. Idaho: Om du syntes bøter høres strengt ut så styr klar av Idaho. Analsex er definert som en forbrytelse mot naturen og straffes med fengsel fra fem år og opp til livstid. Illinois: Passer kanskje ikke inn i denne listen, men vi måtte ta den med. Dette var nemlig den første staten i USA til å fjerne forbudet mot analsex, det skjedd i 1961 og grunnen var at ved å fjerne forbudet, håpet man på å kunne studere fenomenet for å på den måten finne ut hvordan man kunne utrydde denne vedstyggeligheten en gang  for alle. Kansas: Homofile som praktiserer analsex risikerer en bot på 1000$ heterofile slipper unna. Lousianna: Loven er fortsatt der og man risikerer en bot på 2000$, men det er en sak i «systemet» som fortsatt behandles. Det syntes å være enighet om at loven bryter den Amerikanske grunnloven og forbudet vil snart fjernes. Maryland: Rammes av ett par lover, hvor den ene som omhandler Sodomy kan gi 10 år bak gitteret, den som omhandler unaturlig eller perverse seksuelle handlinger gir normalt bare en bot på 1000$ Loven gjelder dog ikke for ikke-kommersiell, heteroseksuelle handlinger i private hjem. (spesifisert i en sak fra 1990) Massachusetts: Analsex er en forbrytelse med naturen og straffes med fengsel i inntil 20 år. Det er også...

Merkelige lover

§1: I 1933 ble det i staten Alabama vedtatt en lov som skulle straffe ikke bare de som utførte, men også de som planla sodomi (i lovens definisjon menes også oralsex) §2: I 1939 kunne en lærer miste jobben, dersom han ble funnet skyldig i å noensinne ha hatt oralsex eller analsex. Loven ble vedtatt i California §3: I Idaho ble det i 1913 vedtatt en minimumsgrense for de som ble dømt for sodomi (oral eller analsex) men ingen maksimum straff. I 1992 ble loven vurdert på nytt og maksimumstraffen ble satt til livstid i fengsel. §4: Indiana vedtar verdens første lov som gjør det mulig å tvangs sterilisere de som er dømt for sodomi. Dette skjer i 1907 og omfatter alle dømte kriminelle. §5: I Wisconsin var det i 1959 en lov som forbød de som var dømt for somdomi å ta førekort. §6: Wyoming er den eneste av de Amerikanske statene hvor det ikke finnes en eneste kjent sodomi sak. Dette på tross av at forbudet var der fra 1868 til 1977. §6: Kansas er den første staten i USA som gjør om definisjonen på sodomi fra anal og oralsex, til å bare gjelde sex mellom to personer av samme kjønn. Det skjedde i 1969. I 1989 ble cunnilingus lov. Fellatio er fortsatt forbudt. §7: Louisiana vedtar i 1896 en lov som spesifikt forbyr oralsex. (kjent som act69) Loven blir i løpet av de neste 20 årene vedtatt i en rekke Amerikanske stater En rettssak i Louisiana, år 2000 bekrefter at loven fortsatt er gyldig. §8: California var for øvrig den første staten i USA som laget ett register over alle kjente sexforbrytere. Arkivet inneholdt ikke bare voldtekts menn og pedofile, men også enhver som hadde vært skyldig i oral eller analsex. Dette var i 1947. §9: I 1971 ble oralsex ved en feil lov i Alaska. Lovverket gjennomgikk en omfattende justering og den delen som omhandlet oralsex ble ved en feil fjernet. Når feilen ble oppdaget, ble det ble vurdert å sette den tilbake, men resultatet var at hele sodomi loven (som også omhandlet analsex) ble fjernet. §10: Høyesterett i Nevada kommer i 1971 med en klar definisjon hva som er oralsex. Å slikke en penis tilfredsstiller lovens krav til å kunne dømmes for sodomi. Frem til da gikk grensen ved at penis faktisk penetrerte munnen. §11: New Hampshire hadde i 1962 en sak hvor en 12 år gammel gutt ble dømt fordi han og en ni år gammel venn hadde sammenlignet lengden på penisene sine §12: Ohio er den første staten i USA som forbyr sexleketøy. Det skjer allerede i 1876. Forbudet blir senere fjernet og staten e rikke lenger med på listen med dette latterlige forbudet. §13: Pennsylvania er den første staten som i 1879 spesifikt forbyr fellatio (omtaler fellatio som ett eget punkt, ikke bare under sodomi) og straffer dette med fengsel. Cunnilingus blir ignorert og ikke rammet av den nye loven. §14: Den kjente filosofen og forfatteren Oscar Wilde...